แบบโครงสร้างติดตั้งจอ

ผลงานที่ผ่านมา

จอภาพ LED ภายใน งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชการที่ ๑๐

จอภาพ LED งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

จอ LED งานเช่า

จอ LED ติดตั้งถาวร (งานขาย)

   บริหารงานโดย