STADIUM LIGHT

ไฟสนามกีฬา หรือ ไฟสนามบอล ก็ นับว่าเป็นสปอร์ตไลท์ที่มีวัตต์สูงมาก และมีขนาดใหญ่ นิยมใช้กับสนามกีฬาที่ต้องการความสว่างระดับมาตรฐานการแข่งขัน เช่น ใช้ติดตั้งเป็น ไฟสนามฟุตบอล ไฟสนามเทนนิส ไฟสนามกอล์ฟ หรือใช้ในพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ มักติดตั้งบน เสาไฟสนามกีฬา หรือ เสาไฮแมส ที่มีความสูงระดับ 20-35 เมตร ซึ่งผู้ใช้งานควรคำนวณแสงและเลือกมุมกระจายแสง (Beam Angle) เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้ที่สูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน กรณีใช้ส่องสนามฟุตบอล สามารถออกแบบให้มีการใช้มุมที่มีความแตกต่างผสมกัน เช่น 15°, 45° หรือ 60° เพื่อให้แสงสว่างเสมอกันทั้งสนามไม่กระจุกอยู่แค่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ทางบริษัท ขอแนะนำให้เลือกใช้โคมที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานเท่านั้น เพราะการติดตั้งที่ระดับสูง การเปลี่ยนโคมมีค่าใช้จ่ายที่สูง และเสียเวลามากๆ นอกจากการจัดจำหน่ายไฟสนามกีฬาแล้ว ทางเรายังมีบริการ ออกแบบแสง ด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยง DiaLux ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบแสงที่มืออาชีพใช้กันอย่างแพร่หลายอีกด้วย