พลังงานสะอาด รักสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย มั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน

สร้างการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รายงานข้อมูลสภาพอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่

Solarcell MONO

แผงโซล่าเซลล์สำหรับผลิตกระแสไฟเพื่อให้พลังงาน กับอุปกรณ์และแบตเตอรี่

CCTV

ตรวจสอบสภาพการจราจรโดยรอบ
งานรักษา ความปลอดภัย บันทึกข้อมูลภาพ
และเสียง ไปยังส่วนกลาง ช่วยป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่
ลดอัตราเสี่ยงการก่อเหตุจารกรรม

Broadcasting Speaker

ชุดลำโพงเสียง สำหรับงานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบกระจายเสียง
สัญญาณโดยส่วนกลาง

อำนวยความสะดวกในด้านสื่อ ข่าวสาร
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ

LED DISPLAY

สำหรับงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้วยข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
เสมือนโทรทัศน์ ให้กับประชาชนในพื้นที่
ช่วยให้เข้าถึงการสื่อสารกับประชาชน

เสมือนโทรทัศน์ ให้กับประชาชนในพื้นที่
ช่วยให้เข้าถึงการสื่อสารกับประชาชน

Router WIFI

ชุดกระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไวไฟ
อำนวยความสะดวกสะบายด้วยสัญญาณ อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

Weather Station

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ส่งข้อมูลไปยัง
ส่วนกลางและแสดงค่าฝุ่นละออง PM2.5(PM10)

รวมถึงทิศทางลม, ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น
และความกดอากาศบริเวณโดยรอบ

Street light

ควบคุมผ่านระบบอัตโนมัติ เปิด-ปิด
การทำงานด้วยเซนเซอร์แสง

โคมไฟถนนแอลอีดีอัจฉริยะ ทำงานแบบ
เรียลไทม์ รองรับระบบการเชื่อมต่อ LoRa

Weather Station

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ส่งข้อมูลไปยัง
ส่วนกลางและแสดงค่าฝุ่นละออง PM2.5(PM10)

รวมถึงทิศทางลม, ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น
และความกดอากาศบริเวณโดยรอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม