คุณสมบัติรถประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติรถประชาสัมพันธ์

รถบรรทุกขนาดกลาง

สะดวกเข้าถึงทุกพื้นที่

LED FULL COLOR DISPLAY

ขนาด 2×3 เมตร

ระบบเสียงกลางแจ้ง

ขนาด 1,000 วัตต์

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์

พร้อม INVERTER ขนาด 5,000 WATT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถบรรทุกขนาดกลาง

สะดวกเข้าถึงทุกพื้นที่

LED FULL COLOR DISPLAY

ขนาด 2×3 เมตร

ระบบเสียงกลางแจ้ง

ขนาด 1,000 วัตต์

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์

พร้อม INVERTER ขนาด 5,000 WATT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม