High Bay UFO

ลักษณะการใช้งาน

-โกดัง                    -คลังสินค้า

-งานก่อสร้าง         -อุโมงค์รถ

-ห้องเก็บของ  สโตร์       -เกษตรกรรม  ฟาร์ม

แหล่งท่องเที่ยว      -ลานจอดรถ

คุณสมบัติเฉพาะทาง

– มุมกระจายแสงกว้าง ติดตั้งเพดานต่ำได้ดี

– ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง แม้ไฟตกไฟเกิน ยังใช้งานได้ปกติ

– ระบบป้องกันไฟกระชาก

– ตัวล็อกกระจกกันน้ำพร้อมซีลซิลิโคนอย่างดี

– เลนส์กระจายแสงกว้าง สว่างทั่วทั้งพื้นที่

– สินค้าเพื่อการค้าพาณิชย์และอุตสาหกรรม

– มาตรฐานสากล IEC

– มาตรฐาน มอก.1955-2551