ICE LED รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด
ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562