ICE LED กับอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภูมิใจ
ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ณ.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562