จอภาพ LED งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขบวนพยุหยาตราชลมารค รัชกาลที่ ๑๐

จอภาพ LED ภายใน งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชการที่ ๑๐

จอภาพ LED งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙